e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

Specjalizacja

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria zapewnia kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa rodzinnego. Nasz zespół w pierwszej kolejności analizuje problem Klienta, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie prawne. Wiemy, że w sprawach rodzinnych prowadzenie długotrwałego procesu nie zawsze jest zgodne z dobrem Klienta. W sprawach opiekuńczych kierujemy się przede wszystkim dobrem dzieci. Minimalizujemy stres i negatywne emocje związane ze sporem, jednocześnie dążąc do satysfakcjonującego rozwiązania sporu.

W sądzie, szczególnie w sprawach rodzinnych, bardzo istotne jest postępowanie dowodowe. Z tego powodu pomagamy Klientom gromadzić potrzebne dokumenty do sprawy, sugerujemy kolejne kroki i rozwiązania, dbając o jak najlepszy interes i zabezpieczenie Klienta w trakcie trwania procesu. Następnie przygotowujemy strategię procesową i przygotowujemy Klientów do ewentualnej rozprawy sądowej. Reprezentujemy Klientów w każdej instancji, tworząc pisma procesowe i występując przed sądem. Ponadto Klienci są w stałym kontakcie z prawnikiem prowadzącym ich sprawę.

W zakresie stosunków małżeńskich Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach o:

 • rozwód (z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia oraz z zaniechaniem orzekania o winie)
 • separację,
 • podział majątku,
 • alimenty na rzecz byłego małżonka,
 • zaspokajanie potrzeb rodziny, zwane potocznie alimentami na małżonka,
 • nakazanie, zmianę, uchylenie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • rozstrzygnięcie istotnych sprawach rodziny,
 • zwolnienie z obowiązku przedstawiania dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa (przez pełnomocnika, a także kobietom ze względu na brak wymaganego wieku),
 • sporządzenie i negocjacje warunków umów małżeńskich (tzw. intercyza).

W zakresie stosunków między rodzicami i dziećmi Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach o:

 • alimenty,
 • ustalenie, wykonywanie, zmianę kontaktów z małoletnim,
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
 • zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia między rodzicami,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • wydanie, zmianę zarządzeń w sytuacji zagrożenia dobra dziecka,
 • związane z ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa, a także uznaniem ojcostwa i ustaleniem bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej (plan wychowawczy).

Dzięki wprowadzeniu rozpraw w trybie audio- wideo (on- line) jesteśmy w stanie świadczyć pomoc prawną i reprezentować Państwa w sądach na terenie całego kraju.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej, w którejkolwiek z powyższych spraw. Zapraszamy do kontaktu.