e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

Specjalizacja

Podatki marynarskie

Podatki marynarskie to obszar, który często generuje wątpliwości i trudności dla pracujących marynarzy. Wynikają one z nieprecyzyjnych kryteriów opodatkowania dla marynarzy pracujących poza granicami Polski. W praktyce prowadzi to do niejasności w rozumieniu polskiego prawa podatkowego, a przy tym utrudnia jednocześnie sam proces rozliczenia podatkowego.

Dynamicznie zmieniające się przepisy podatkowe i zróżnicowane stanowiska organów podatkowych, dodatkowo komplikują sytuację. Każdego roku pojawiają się nowe rozstrzygnięcia, przez co orzecznictwo w tej dziedzinie staje się coraz bardziej rozbudowane. Coraz częściej organy podatkowe prezentują całkowicie rozbieżne stanowiska w zbliżonych stanach faktycznych np. względem dwóch marynarzy pracujących na tym samym statku.

W następstwie błędnego rozumienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zdarza się, że niektórzy marynarze w ogóle nie składają zeznań podatkowych, co nie zawsze jest właściwą praktyką. W środowisku marynarskim istnieje przekonanie, że nie są oni objęci żadnym systemem podatkowym np. gdy przebywają powyżej 183 dni poza granicami kraju.

W przypadku marynarzy pracujących na statkach zagranicznej bandery, korzystających z ulgi abolicyjnej (ulga ta przysługuje marynarzom, mieszkającym w Polsce, a uzyskującym dochody za granicą), interpretacja przepisów podatkowych przez polskie organy podatkowe jest niestety często niejednolita.

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz, dzięki długoletniemu doświadczeniu oferuje profesjonalną pomoc dla marynarzy, którzy borykają się z problemami podatkowymi.

Nasze usługi polegają m.in. na:

  • sporządzaniu wniosków o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (potocznie tzw. wnioski o ulgę abolicyjną),
  • przygotowywaniu deklaracji podatkowych, 
  • składaniu wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

Co więcej, zespół kancelarii zawsze przeprowadza skrupulatną analizę prawną dokumentów związanych z zatrudnieniem marynarza.

Nasi specjaliści reprezentują marynarzy w postępowaniach przed:

  • urzędem skarbowym, 
  • sądami administracyjnymi, 
  • organami rentowymi.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą obsługi prawnej marynarzy na rok 2024.

Sprawdź broszurę informacyjną.