e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

WIEDZA PRAWNA

Publikacje

Wzrost stóp procentowych kredytów – czy warto czekać ze złożeniem wniosku o upadłość konsumencką?

Od dłuższego czasu sytuacja gospodarcza w kraju nie wpływa pozytywnie na zasób portfela Polaka. Wojna na Ukrainie, kryzys gospodarczy na świecie zapoczątkowany pandemią Covid – 19, galopująca inflacja i wzrost stóp procentowych kredytów powoduje, iż społeczeństwo zaczyna tracić wydolność finansową. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób, które zaciągnęły długoletnie zobowiązania kredytowe, a które to osoby decydując się na kredyt, ustalały kwotę pożyczki i raty i tak już na skraju swoich możliwości finansowych. Obecna sytuacja powoduje, że duża część kredytobiorców ma średnio o 100% większe miesięczne zobowiązania, aniżeli to zakładali, co powoduje, że zaczynają popadać w stan niewypłacalności – zaczynają mieć problem z regulowaniem swoich bieżących zobowiązań. 

Niestety nie ma wielu środków pomocy i reakcji w takiej sytuacji. Teoretycznie bieżąca sytuacja w kraju jest stanem nagłym, którego nie dało się wcześniej przewidzieć. Kilkumiesięczne wakacje kredytowe, które proponuje Państwo nie są wystarczającą pomocą na długofalowe skutki tego kryzysu. W takiej sytuacji część osób pod wpływem emocji może próbować zaciągać inne zobowiązania, które mają pokryć te bieżące, jednak jest to rozwiązanie chwilowe, a często prowadzi niestety do popadnięcia w spiralę zadłużenia.

Dlatego też warto rozważyć już na etapie, kiedy mamy świadomość, że nie posiadamy oszczędności, ani możliwości finansowych i zarobkowych by sprostać bieżącym zobowiązaniom, czy nie jest to odpowiedni moment na złożenie do sądu wniosku o upadłość konsumencką.

Z uwagi na konsekwencje związane z przypisaniem winy, celowego działania dłużnika, jego umyślności w działaniu lub przypisania rażącego niedbalstwa, ze złożeniem wniosku o upadłość konsumencką nie należy zwlekać. Ustalenie stopnia przyczynienia się przez dłużnika do zaistnienia stanu niewypłacalności będzie miało bowiem kluczowe znaczenie z punktu widzenia interesów dłużnika w przeprowadzeniu upadłości. Zdecydowanie należy przyznać, iż nieoczekiwana podwyżka stóp procentowych może być odpowiednim argumentem powodującym, iż dłużnikowi nie będzie można co do zasady przypisać winy, celowości czy umyślności w działaniu, ani rażącego niedbalstwa, bowiem jest to czynnik niezależny od woli i wiedzy dłużnika, na który bezpośrednio dłużnik nie miał wpływu. Co się z tym wiąże, w takim przypadku sąd może określić warunki tzw. planu spłaty trwającego maksymalnie 36 miesięcy (w przeciwieństwie do tego, gdy sąd uznając winę dłużnika, spłatę może rozłożyć nawet do 7 lat). 

Z ogłoszeniem upadłości wiąże się wiele konsekwencji w postaci utraty majątku, który spieniężony przez syndyka będzie służył spłacie dłużników, konieczności utrzymywania dyscypliny finansowej przez okres planu spłat, jednakże perspektywa komfortu życia bez powiększającego się stanu zadłużenia jest zwykle argumentem przeważającym nad tym, że osoby zadłużone decydują się mimo tych konsekwencji na złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie analizy Państwa sytuacji finansowej pod kątem możliwości i celowości ogłoszenia upadłości zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii. Mecenas Natalia Zielmachowicz oprócz tytułu radcy prawnego jest również licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i w sposób kompleksowy służy doradztwem zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących upadłości bądź restrukturyzacji.

________________________________________________________

Autor wpisu: doradca restrukturyzacyjny Natalia ZielmachowiczAutor wpisu: radca prawny Natalia Zielmachowicz  Właścicielka kancelarii, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Wieloletnie doświadczenie i gruntowna wiedza z zakresu prawa spadkowego gwarantuje pomoc prawną na najwyższym poziomie. Potrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń! +48 797 392 23

Właścicielka kancelarii, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Wieloletnie doświadczenie i gruntowna wiedza z zakresu prawa upadłościowego gwarantuje pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Potrzebujesz porady prawnej? Zadzwoń!
+48 797 392 234



zobacz również inne wpisy