e-mail kancelaria@radcaprawny-trojmiasto.pl tel +48 797 392 234
Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

WIEDZA PRAWNA

Publikacje

Konwencja przeciwdziałająca ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem

W dniu 07 czerwca 2017 r. podpisana została Konwencja przeciwdziałająca ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem, której sygnatariuszem jest również Polska. Koncepcja wspomnianej Konwencji ma swoje źródło w działaniach OECD w ramach Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project. BEPS to projekt zmierzający do opracowania sposobów przeciwdziałania nieuczciwemu zaniżaniu danin publicznych. W jego założeniach, które zostały pierwotnie opracowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), której członkiem jest także Polska, współpraca jurysdykcji różnych państw ma zapewnić zaostrzenie kontroli oraz ustanowienie przepisów, które zagwarantują szczelność systemów podatkowych. BEPS Project zawiera zalecenia zmierzające do ujednolicenia przepisów podatkowych obowiązujących w państwach członkowskich OECD, odnosi się do strategii unikania podatków, które wykorzystują luki i rozbieżności w przepisach podatkowych. W ramach integracji ponad 100 krajów i jurysdykcji współpracujących państw ma na celu wdrożenie środków zapobiegających przenoszeniu korzyści z opodatkowania do lokalizacji korzystniejszych podatkowo lub o zerowym opodatkowaniu.

Podpisanie przez Polskę Konwencji przeciwdziałającej ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem będzie miało swoje skutki w postaci sprawniejszej i jednoczesnej możliwości zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Konwencja jest więc instrumentem prawnym usprawniającym przebieg etapu negocjacyjnego w sprawie zmiany wielu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niezależnie od tego, zmiany poszczególnych umów międzynarodowych będą wymagały dokonania ratyfikacji oraz wyczerpania procedur wymaganych przez prawo wewnętrzne państw, które podpisały do Konwencję.

Na dzień 20 grudnia 2017 r. jedynie Wyspa Man, Jersey i Austria ratyfikowały Konwencję, natomiast data wejścia w życie Konwencji w stosunku do poszczególnych państw nie jest jeszcze znana. Zgodnie z założeniami, oczekuje się, że pierwsze zmiany w dwustronnych umowach podatkowych wejdą w życie na początku 2018 r.

zobacz również inne wpisy