Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz Gdynia

WIEDZA PRAWNA

Publikacje

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Upadłość konsumencka w ostatnim czasie zyskała na atrakcyjności przede wszystkim z uwagi na fakt, iż ostatnia zmiana przepisów ustawy regulującej tę kwestię spowodowała, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się znacznie łatwiejsze. Dodatkowo, aktualna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, wysoki wskaźnik inflacji, wzrost rat kredytów spowodował również popadnięcie wielu osób w zadłużenie oraz wzrost wysokości tego zadłużenia. Często jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest przejście przez postępowanie upadłościowe w sytuacji, gdy dłużnik oprócz długów, nie posiada jednocześnie żadnego majątku, lub jego majątek stanowią jedynie rzeczy codziennego użytku i rzeczy osobiste, których nie zalicza się w skład masy upadłościowej.

Spis treści:

Ile trwa upadłość konsumencka? Jaki jest czas rozpatrzenia wniosku?

Postępowanie upadłościowe inicjowane jest przez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osobę fizyczną. Aby uzyskać upadłość konsumencką koniecznym jest spełnienie przede wszystkim przesłanki popadnięcia w stan niewypłacalności. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z udowodnieniem, że jest się niewypłacalnym. Oczywiście do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, potwierdzających wysokość i źródło zadłużenia, jak również udowodnić swoje aktualne możliwości majątkowe i finansowe, sytuację zdrowotną oraz inne kwestie mające wpływ na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku, które odpowiednio należy uzasadnić. Warto wiedzieć, że sąd upadłościowy nie jest związany żadnym terminem co do rozpatrzenia złożonego wniosku i wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zwykle trwa to od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od ilości spraw w sądzie i ogólnego obłożenia.

Czas trwania właściwego postępowania upadłościowego

Po wydaniu przez sąd postępowania o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej następuje faza tzw. właściwego postępowania upadłościowego. Wówczas zostaje wyznaczony syndyk, którego zadaniem jest co do zasady zebranie wszystkich długów upadłego, zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości i prowadzeniu wobec danej osoby postępowania upadłościowego, likwidacja majątku upadłego i sporządzenie projektu planu spłat wierzycieli. W sytuacji gdy upadły nie posiada żadnego majątku, praca syndyka ogranicza się co do zasady do zbadania sytuacji finansowej (zarobkowej) upadłego, tak by zbadać, czy ma on możliwość dokonywać jakichkolwiek spłat wierzycieli. Zdarzają się jednak sytuację, gdy upadły np. utrzymuje się jedynie z zasiłków i takiej możliwości nie będzie posiadał. Wówczas syndyk będzie wnioskował do sądu o umorzenie zobowiązań upadłego bez jakiegokolwiek planu spłat, co oznaczać będzie całkowite oddłużenie. Czas trwania takiego postępowania zależy również od tego w jakim tempie pracuje wyznaczony syndyk. Oczywiście, jak wyżej zostało wskazane, w sytuacji, gdy upadły nie posiada majątku, czas postępowania upadłościowego znacznie się skraca, bowiem syndyk nie dokonuje spieniężenia majątku upadłego, a nadto w szczególnie trudnych sytuacjach, również nie przygotowuje planu spłat.

Różnice w czasie pomiędzy upadłością z majątkiem i bez majątku

Jak wyżej zostało opisane, różnice w czasie mogą być znaczne. W sytuacji, gdy dłużnik posiada znaczny majątek w tym np. kilka nieruchomości, przedsiębiorstwo, kosztowności o znacznej wartości, a dodatkowo zarobki upadłego są znaczne, takie postępowanie upadłościowe będzie trwało znacznie dłużej, aniżeli postępowanie upadłościowe osoby, która tego majątku nie posiada. Różnice w czasie trwania postępowania o upadłość konsumencką mogą wynosić nawet kilka- kilkanaście miesięcy, a nawet lat od dnia złożenia wniosku. W dużej mierze zależy to również od tego, w jak krótkim czasie uda się syndykowi dokonać wszystkich czynności związanych z likwidacją majątku. Przy założeniu, że tego majątku nie ma, naturalnym jest, że praca syndyka jest dużo prostsza i jest szansa, że upadłość konsumencka nastąpi szybciej. Mniejsze będą również koszty postępowania upadłościowego oraz samo wynagrodzenie syndyka. Upadłość konsumencka bez majątku powinna więc przede wszystkim trwać krócej.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka to kilkuetapowy proces. O ile etap rozpoznania samego wniosku nie jest zbyt długi (przy założeniu, że wniosek jest kompletny i nie zawiera braków), to już etap likwidacji majątku i wykonywania planu spłat ten proces wydłuża. W związku z tym, jeżeli upadły nie posiada majątku, istnieje duża szansa, że do ogłoszenia upadłości i np. umorzenia zadłużenia w całości dojdzie szybko. Niestety, aktualnie wysoki wskaźnik wpływu wniosków powoduje, iż należy uzbroić się w cierpliwość, bowiem cały proces oddłużania, nawet przy braku majątku może potrwać kilkanaście miesięcy.

Na koniec wartym uwagi jest również to, że upadły który nie posiada majątku nie musi martwić się o koszty jakie wygeneruje jego upadłość konsumencka. Zgodnie bowiem z art. 4917 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z majątku dłużnika, przy czym jeśli dłużnik nie posiada majątku, który mógłby posłużyć do zaspokojenia tych kosztów, są one tymczasowo pokrywane ze Skarbu Państwa. Chodzi tu przede wszystkim o koszty postępowania upadłościowego oraz wynagrodzenie syndyka, co jest częstym przedmiotem pytań wśród osób zainteresowanych upadłością konsumencką.

zobacz również inne wpisy