Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz świadczy pomoc prawną we wszelkiego rodzaju sprawach rodzinnych oraz opiekuńczych. Pomaga rozwiązać problemy prawne Klientów zarówno przed sądem jak i z pominięciem drogi sądowej.

prawo_rodzinne_i_opiekuncze

Kierując się wynikami analizy prawnej każdej sprawy poszukuje najlepszych rozwiązań prawnych. Należy bowiem mieć na względzie, iż szczególnie w sprawach rodzinnych, prowadzenie długotrwałego procesu nie zawsze jest zgodne z dobrem Klienta. Natomiast w sytuacji, gdy dojdzie do sporu sądowego istotne jest właściwe zabezpieczenie Klienta już w trakcie trwania procesu, a przed wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

W zakresie stosunków małżeńskich Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach:

 • o rozwód (z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia oraz z zaniechaniem orzekania o winie),
 • o separację,
 • o podział majątku,
 • o alimenty na rzecz byłego małżonka,
 • o zaspokajanie potrzeb rodziny, zwane potocznie alimentami na małżonka,
 • o nakazanie, zmianę, uchylenie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
 • o zwolnienie z obowiązku przedstawiania dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa (przez pełnomocnika, a także kobietom ze względu na brak wymaganego wieku).

 

W zakresie stosunków między rodzicami i dziećmi Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w sprawach:

 • o alimenty,
 • o ustalenie, wykonywanie, zmianę kontaktów z małoletnim,
 • o ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
 • o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania,
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia między rodzicami,
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o wydanie, zmianę zarządzeń w sytuacji zagrożenia dobra dziecka,

związane z ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa, a także uznaniem ojcostwa i ustaleniem bezskuteczności uznania ojcostwa.

Kancelaria oferuje również pomoc prawną przy negocjowaniu i sporządzaniu warunków umów małżeńskich (tzw. intercyza) oraz porozumień o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej (plan wychowawczy).

W swej działalności Kancelaria zajmuje się także sprawami związanych z ubezwłasnowolnieniem i opieką nad osobami pełnoletnimi oraz małoletnimi, sprawami nieletnich (sprawy o demoralizację i o czyny karalne prowadzone przez sądy rodzinne), a także sprawami o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie oraz z zaburzeniami psychicznymi. Nadto w sprawach o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zostaw nam swój numer. Oddzwonimy!