Restrukturyzacja

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Dzięki doświadczonym specjalistom w tej dziedzinie postępowania przebiegają sprawnie i efektywnie.

prawo_administracyjne

Jeśli Twój biznes popadł w kłopoty finansowe, jednakże posiadasz jeszcze odpowiednio zabezpieczone środki na jego rekonwalescencję to postępowanie restrukturyzacyjne może okazać się najlepszym sposobem, by uniknąć bankructwa. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest szansa na uratowanie biznesu i jego kontynuację, oraz uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. To stosunkowo nowe rozwiązanie w prawie zostało nazwane tzw. „polityką drugiej szansy”.

Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadza się w następujących formach:

  1. postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  2. przyspieszonym postępowaniu układowym;
  3. postępowaniu układowym;
  4. postępowaniu sanacyjnym.

Wybór odpowiedniej formy prowadzonego postępowania restukturyzacyjnego będzie zależał każdorazowo od analizy kondycji finansowej firmy, majątku i innych istotnych czynników. Oczywiście pierwsze z nich mają charakter ogólny, a co za tym idzie – o ile ustawodawca wyraźnie nie postanowił inaczej – mają zastosowanie do każdego postępowania restrukturyzacyjnego oraz muszą być brane pod uwagę przy wykładni przepisów szczegółowych. Poza tym należy zasygnalizować, że postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter sprawy cywilnej, a ich wspólną cechą jest zmiana sytuacji prawnej dłużnika przez zawarcie układu z wierzycielami. Natomiast główne różnice pomiędzy tymi postępowaniami dotyczą zakresu ochrony przyznanej dłużnikowi oraz przyjętego sposobu zarządzania posiadanym przez niego majątkiem.

Restrukturyzacja podobnie jak upadłość, pozwala w wyniku rozpoczęcia postępowania uzyskać wiele istotnych i pozytywnych zmian w zakresie kondycji i wizerunku przedsiębiorstwa – umożliwia zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych i zabrania wprost inicjowania nowych, pozwala na odzyskanie zaufania kontrahentów, w konsekwencji na zawarcie stosownych porozumień z wierzycielami.

Restrukturyzacja daje przede wszystkim możliwość odzyskania płynności finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa, stworzenie odpowiedniej i dopasowanej strategii wyjścia z zadłużenia oraz uniknięcia konieczności ogłaszania upadłości dzięki wsparciu i pomocy specjalistów praktykujących w tej wąskiej dziedzinie prawa.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu się i przeprowadzeniu kolejnych etapów postępowania restrukturyzacyjnego trafiłeś w odpowiednie miejsce. Świadczymy kompleksową pomoc w tym zakresie podmiotom na terenie całego kraju.

Zostaw nam swój numer. Oddzwonimy!