Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz oferuje profesjonalną pomoc prawną przy rozwiązywaniu problemów pracowniczych, która jest skierowana zarówno do pracowników jak i do pracodawców.

prawo_pracy_i_ubezpieczenia_spoleczne

W powyższym zakresie pomoc prawa Kancelarii może polegać m.in. na sporządzaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa pracy oraz tworzeniu aktów wewnętrznych, a także na występowaniu w charakterze pełnomocnika w sporach sądowych.

Pomoc prawna Kancelarii odnosi się m.in. do problematyki zatrudnienia, czasu pracy, dyskryminacji, mobbingu, naruszenia dóbr osobistych,  a także wynagrodzenia i urlopów.

Do najczęściej prowadzonych postępowań związanych ze stosunkiem pracy zalicza się sprawy:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • o odszkodowanie za wypadek przy pracy,
  • dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczeń z tym związanych.

 

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, którymi zajmuje się Kancelaria dotyczą przede wszystkim:

  • emerytur i rent, w tym emerytur pomostowych,
  • zasiłków: chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego,
  • świadczeń rehabilitacyjnych,
  • oraz innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pomoc prawna Kancelarii w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych obejmuje przede wszystkim sporządzanie odwołania od decyzji ZUS, zastępstwo prawne zarówno przed organem rentowym oraz sądem, a także redakcję pism, wniosków i opinii.

Zostaw nam swój numer. Oddzwonimy!