Prawa człowieka

Radca Prawny Natalia Zielmachowicz ma świadomość, iż to mniejszościom najtrudniej jest szukać pomocy i bronić swoich praw. Dlatego Kancelaria wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie by świadczyć pomoc prawną osobom dyskryminowanym głównie ze względu na orientację seksualną, ale także ze względu na płeć, wiek, wyznanie, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne etc.

prawa_czlowieka

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. poprzez udzielanie informacji oraz porad prawnych, a także zastępstwo prawne w  postępowaniach sądowych, w tym związanych z naruszeniem dóbr osobistych (m.in. o odszkodowanie i zadośćuczynienie), oraz administracyjnych.

Kancelaria przestrzega zasad zawartych w  Kodeksie Etyki Radcy Prawnego i tym samym jest zobowiązana do dochowania tajemnicy zawodowej i kierowaniem się dobrem Klienta przy świadczeniu pomocy prawnej.

Zostaw nam swój numer. Oddzwonimy!