Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz świadczy pomoc prawną na każdym etapie dochodzenia należności.

postepowania_egzekucyjne

Reprezentuje Klientów podczas pozasądowego dochodzenia roszczeń oraz przygotowuje wezwania do zapłaty, wnioski o zawezwanie do próby ugodowej oraz inne dokumenty i pisma mające na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Kancelaria świadczy także kompleksową pomoc prawną w toku procesu sądowego oraz po jego zakończeniu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. poprzez przygotowanie:

  • wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
  • wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • skargi na czynności komornika,
  • wniosku o wyjawienie majątku,
  • wszelkich innych pism w toku postępowania egzekucyjnego.

Nadto poprzez zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych na skutek wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego.

Pomoc prawna Kancelarii jest skierowana  zarówno do wierzycieli jak i do dłużników.

Kancelaria świadczy także wyspecjalizowaną pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej.

Zostaw nam swój numer. Oddzwonimy!