Podatki marynarskie

Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz świadczy pomoc prawną marynarzom wykonującym swoją pracę na podstawie kontraktów zawieranych z zagranicznymi armatorami.

podatki_marynarskie

Podatki marynarskie stwarzają wiele wątpliwości i problemów w pracy marynarzy. Powodem są niesprecyzowane warunki opodatkowania pracy marynarzy, a to w efekcie powoduje błędy w rozumieniu polskiego prawa podatkowego.

Marynarze pracujący na statkach armatorów z siedzibami w innych krajach mają do czynienia z umowami o unikaniu opodatkowania. Sposoby zawarcia umów są zróżnicowane, a ich zapisy zależą od sposobu negocjowania treści z konkretnymi państwami.

Świadczenia marynarzy są bardzo zindywidualizowane. Wszystko za sprawą braku jednoznacznych wymogów – przepisów, które regulowałyby te kwestie. Z tego względu u marynarzy pojawia się wiele niejasności, a samo rozliczenie podatków jest niezwykle kłopotliwe.

Podatki dla marynarzy nie zmienią się zbyt szybko, a tym bardziej kwestia ich regulacji. Każdego roku pojawiają się kolejne problemy związane z rozliczeniem polskich marynarzy. Problem jest o tyle duży, że nie ma marynarza, który zapłaciłby taki sam podatek, jak np. jego współpracownik.

Zdarzają się przypadki marynarzy, którzy w ogóle nie rozliczają się z podatków. Jest to spowodowane nieznajomością prawa oraz błędów w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W środowisku marynarskim panuje dość znane przeświadczenie, że nie są oni objęci żadnym systemem podatkowym. W przypadku marynarzy pracujących na statkach zagranicznej bandery i korzystających z ulgi abolicyjnej (ulga ta przysługuje marynarzom, mieszkającym w Polsce, a uzyskującym dochody za granicą. Co więcej stosują oni do rozliczania dochodów metodę odliczenia proporcjonalnego, czyli odliczenia podatku zapłaconego za granicą od łącznej sumy dochodów polskich i zagranicznych), interpretacja polskich przepisów podatkowych przez Urzędy Skarbowe jest tak duża, że oparte na tych samych przepisach Urzędy Podatkowe podejmują w stosunku do marynarzy różne decyzje.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu Kancelaria Radcy Prawnego Natalia Zielmachowicz nie ma kłopotów ze sprawną obsługą problemów marynarzy. Znajdziesz tutaj pomoc, jeśli chodzi o kwestie marynarskie: podatki, odszkodowania, rozliczanie i inne. Kancelaria także świadczy pomoc prawną marynarzom wykonującym swoją pracę na podstawie kontraktów zawieranych z zagranicznymi armatorami.

W ramach pomocy prawnej Kancelaria przeprowadza analizę prawną kontaktów m.in. w aspekcie obowiązków podatkowych. Co więcej reprezentuje marynarzy w postępowaniach przed urzędem skarbowym oraz sądami administracyjnymi i organami rentowymi. Kancelaria dokonuje także rocznych rozliczeń podatkowych i występuje z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zostaw nam swój numer. Oddzwonimy!